Palliativ Fysioterapi

Palliativ fysioterapi er en del af det samlede tværfaglige tilbud fra de Palliative teams i Region Syddanmark

Palliation:

Palliation betyder lindring. Palliativ fysioterapi gives til patienter, der har en livstruende, uhelbredelig sygdom.

Patienter, der er terminalerklæret, altså uhelbredeligt syge, kan få gratis fysioterapi i hjemmet ved hjælp af §122 , som udstedes af bopælskommunen.

Det er kun en læge, der kan foretage en terminalerklæring. Ligeledes skal der være vurderet behov for lindrende fysioterapi og givet samtykke fra patienten eller pårørende om, at dette er et ønske.

Er du terminalerklæret og har brug for lindrende fysioterapi, kan du henvises via egen læge eller det Palliative team fra OUH.

Hvad er palliativ fysioterapi:

Palliativ fysioterapi er helhedsorienteret og tager afsæt i den aktuelle situation. Lindrende fysioterapi kan være mange ting, bl.a.:

 • At lindre smerte
 • At lette åndenød
 • At undgå funktionstab
 • At lindre kropslig uro
 • At lindre ødemer
 • At lindre forstoppelse
 • At lindre angst og uro
 • At øge kropsforståelse og selvindsigt
 • At afhjælpe kognitive forstyrrelser
 • At lytte til patient og pårørende
 • Vurdering af behov for hjælpemidler

Alt sker i tæt samarbejde med patienten, evt. pårørende og andet sundhedspersonale. Behandlingen er gratis.

På Fyn er jeg én af de syv fysioterapeuter, der varetager ovenstående opgave. Vi er alle specielt uddannet og sætter en ære i at være opdateret indenfor det palliative område.

Kontakt mig gerne for at høre, om behandlingen er noget for dig.