Hvert år rammes 4.400 danske kvinder af brystkræft.

Fire ud af fem brystopererede kvinder får siden hen gener eller senfølger. Senfølgerne kommer i form af smerter, stramt væv og nedsat bevægelighed. Det er gener, der kommer uanset om du får fjernet hele brystet ( mastektomi) eller får foretaget en brystbevarende operation (lumpektomi).

Når man er i behandling for kræft, oplever mange, at kroppen forandrer sig. For nogle er det svært at acceptere forandringerne. Ofte kan kroppen genoptrænes efter endt behandling, men nogle gange er kroppen permanent forandret, f.eks. efter en operation. Det tager tid at lære sin krop at kende på ny.

Vi ved i dag at tidlig fysioterapeutisk indsats kan reducere mange af de gener behandlingen for brystkræft kan give. Jo før vi kan komme i gang, jo bedre resultat. Jeg kan hjælpe dig med følgende:

  • Hjælpe dig til at acceptere dit nye kropsbillede
  • Hjælpe dig med den rette genoptræning
  • Sætte realistiske mål for din genoptræning
  • Udarbejdning af træningsprogram
  • Arvævsbehandling, og at holde det levende
  • Forebygge lymfødem
  • At reducere smerte

Når du kommer til konsultation hos mig, enten før- eller lige efter din brystoperation, så tester jeg dig for stramheder i vævet samt anvender specifikke test for muskelstyrke af de muskelgrupper der er involveret i din brystoperation. Resultatet af testene giver mig et billede af hvordan dine muskler arbejder, samt risikoen for arvævsdannelse. Udfra testresultater og din øvrige sygehistorie, udarbejdes nu et hensigtsmæssigt øvelsesprogram.

Fysioterapeutiske kompetencer

Genoptræning efter brystoperation er i dag en velintegreret del af pakkeforløbet for brystkræftramte. Ofte får man en genoptræningsplan med fra sygehuset efter en behovsvurdering. Et genoptræningstilbud ligger ofte i kommunalt regi, og er et igangsættende tilbud. Herefter skal man klare sig selv, eller gøre brug af privatpraktiserende fysioterapeuter til vedligeholdelsesfasen. Du kan dog til enhver tid, gøre brug af privatpraktiserende fysioterapi.
Genoptræningen skal varetages af specialuddannede fysioterapeuter med specialviden om, interesse for og indsigt i de brystopereredes særlige problemstillinger og behandling. Dvs. viden om behandling og efterbehandling af brystkræft, viden om senfølger, viden om og erfaring med at arbejde efter fysioterapeut Kirsten Tørsleffs principper, kvalifikationer til varetagelse af målrettet holdtræning. Det er ligeledes at foretrække en fysioterapeut, som har uddannelse i lymfødembehandling.