Hvem er jeg

Jeg hedder Lena Findahl Hansen.

Jeg blev uddannet fysioterapeut i 2005. For 10 år siden blev jeg uddannet  lymfødemterapeut og har siden da specialiseret mig  indenfor brystkræft og senfølger, kræft og motion, lymfødembehandling, palliation og moderne smertehåndtering.

Min viden og erfaring har jeg gennem mange års klinisk praksis, gennem efter- og videreuddannelse og sparring med kolleager og andre fagfolk. Jeg er bestyrelsesmedlem i ”Dansk Selskab for onkologisk og palliativ fysioterapi”, samt er en del af det Palliative Team Fyn, som netværksfysioterapeut. Jeg bestræber mig hele tiden på, at være opsøgende indenfor nyeste viden, der har relation til kræft, senfølger og fysioterapi.

Tilsammen giver det mig mulighed for at levere træning, behandling og ydelser i høj kvalitet. Jeg vil være med til at forme fremtiden og en nemmere tilgængelighed og synlighed indenfor fysioterapeutisk behandling og træning til kræftramte kvinder og mænd- uanset stadie i deres sygdom-  i overensstemmelse med at kravene til det moderne menneske ændrer sig.  Jeg tror på at fysioterapi gør en forskel for dig!

VISION

At kunne tilbyde den til enhver tid bedste fysioterapeutiske behandling til kræftramte og kvinder med brystkræft i alle stadier af deres sygdom, og dermed blive det foretrukne valg blandt patienter og fagprofessionelle.  At afvikle hensigtsmæssig træning og behandling til alle kræft- og smerteramte ud fra deres ressourcer og i overensstemmelse med den bedst tilgængelige viden der findes på området.

Jeg vil forholde mig til det hele menneske og kontinuerligt forholde mig til alle aspekter af sygdommen og dens virkning af behandlingen. Desuden at turde italesætte de oversete senfølger, og om det noget mere tabubelagte område ”at gå døden i møde” og ”angsten for døden”.

Ved at sætte ord på, er det nemmere at få den hjælp man har krav på, uanset om det er smerter, funktionsniveau, lymfødem, hedeture eller noget helt andet der er hovedproblemet. Mine mange års erfaring som fysioterapeut fortæller mig, at fysioterapi gør en forskel, og falder det udenfor mit kompetenceområde, gør min erfaring og specialviden mig i stand til at hjælpe dig videre.

Jeg glæder mig til at se dig i min klinik☺

Lena