Kroniske smerter er kompleks, og skal behandles som sådan

Smerte er pr. definition en ubehagelig oplevelse og kan ikke måles og vejes. Smerte må derfor opfattes i en samlet kontekst som har fokus ikke bare på de fysiske aspekter, men også de psykologiske, eksistentielle samt sociale aspekter.

At leve med kroniske smerter er en kompleks situation. Det er en frustrerende tilstand at være i, og kan være ligeså frustrerende for den sundhedsfaglige person man er kommet til, såfremt den sundhedsfaglige ikke er klædt tilstrækkeligt på, til at kunne varetage opgaven.

Ofte er den kroniske smertepatient i længerevarende smertestillende medicin, for at kunne lindre smerte, forbedre funktionsniveau og livskvalitet. Min erfaring er desværre, at ved medicinsk behandling alene, opnås kun beskeden smertelindring og ikke nødvendigvis et forbedret fysisk funktionsniveau. Patientgruppen har brug for en tværfaglig indsats, hvor mindst 2 fagpersoner er involveret i behandlingforløbet. Derfor er jeg glad for, at have opnået så megen ekspertise på området, at jeg nemt kan interagere med øvrige aktører i lige netop din situation.

Det er ikke ualmindeligt, at den kroniske smertepatient trækker sig tilbage socialt, og kan opleve at blive isoleret eller at føle sig ensomme. Ja faktisk kan det for nogle betyde et karrierestop, og dermed en presset økonomi. Der kan opstå en følelse af kontroltab, som kan medføre angst og tvivl om, hvad fremtiden bringer. Alle disse faktorer kan have en forværrende effekt på smerterne. Det kan være en langvarig proces, at få tilværelsen til at fungere igen, og derfor kan psykologhjælp være nødvendigt.

 

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Jeg kan med min viden og ekspertise indenfor smertehåndtering gøre brug af de anbefalede behandlingsstrategier der foreligger på området. Jeg kan være den kærlige hånd, der lige netop hjælper dig ud af den negative spiral, og komme ind i en god udvikling. Det kræver, at du er motiveret, og er villig til at inddrage ikke bare dig selv, men også dine nærmeste, som i den grad også er påvirket af hele din situation. Det kræver, at du omlægger dine vaner, og får øje på, om de valg du foretager er de mest hensigtsmæssige for dig. Jeg kan være behjælpelig med den tværfaglige dialog og at få ”ryddet op” i ting der ”støjer” og fastholder dig i den negative spiral, Som fysioterapeut tager jeg hensyn til dine ressourcer under et evt. givent træningsforløb. Jeg står klar med støtte, opbakning og forklaring på hvorfor smerten måske blusser op. At have smerte, bør ikke forhindre dig i at være fysisk aktiv, på det niveau, hvor det kan lade sig gøre. Undersøgelser viser desuden, at patienter som har fået superviseret fysioterapeutisk træning, opnår større grad af smertelindring, nedsat forbrug af smertestillende medicin, forbedret funktionsniveau og livskvalitet.

Hvordan inddrager jeg den bio-pysko-sociale del?

Kroniske smerter vil ofte have en voldsom påvirkning på din sindstilstand, og mange udvikler depression, søvnforstyrrelser, stresstilstande, træthed, isolation og fysisk inaktiv. Med en indledende baggrundsgennemgang af din tanker og forventninger samt fund fra tidligere undersøgelser og behandlinger, kan jeg give dig konkrete værktøjer og råd omkring dine smerter og evt. genoptræning/øvelser. Udredningen starter altid med en længere samtale, og når jeg har dannet mig et overblik, bruger jeg den nødvendige tid på at uddanne dig til at forstå:

  1. din egen situation, (diagnose ) samt muligheder og begrænsninger
  2. hvordan en fremadrettet plan kunne se ud

Den endelige plan aftales i fællesskab. Min erfaring siger, at mange accepterer lange og/eller kedelige træningsprogrammer fordi de tror, at det er kuren mod deres smerter. Derfor stopper de ofte med at lave øvelserne når smerterne stopper eller reduceres. Men ofte skal man fortsætte med at være aktiv, tilpasse aktiviteterne til smerterne eller holde pauser i mange år fremover. Det drejer sig mange gange om at ændre en vane, mere end at ‘udstå’ nogle uger med træning. Derfor er det målet, at planen er relevant på lang sigt, men realistisk, motiverende og let opnåelig på kort sigt. For at sikre bedst mulig effekt følger jeg ofte op på konsultationerne indtil du kan klare det selv.

 

Hvad kan du selv gøre?

Det er vigtigt at du er en aktiv deltager i din behandling. Det er trods alt dig selv som er ekspert på dit liv. Derfor er alle oplysninger brugbare i dit behandlingsforløb. En forbedring på lang sigt kræver træning- både af din opmærksomhed og din fysisk. Men det skal være træning og øvelser på dit niveau, og med hensyn til dine ressourcer. Ellers kan det tilføre mere stress, nederlag og dermed flere smerter. Det skal give mening for dig, det skal være noget du bliver glad af. Derfor vil jeg som fysioterapeut bistå som din vejleder/supervisor, men det er dig som bestemmer farten.

Træningen skal give mening- og derfor skal træningen ikke øge dine smerter. Vi tager altid afsæt i hverdagsaktiviteter ( det er her din viden kommer i spil), da det trods alt er hverdagen der er flest af, fremfor for dage hvor der skal bestiges bjerge ( selvom det måske kan føles sådan). Vejtrækningen spiller en væsentlig rolle, og vil blive inddraget, på lige fod med at du langsomt genopbygger/vedligeholder din muskelstyrke og bevægelighed.

Er du klar på at skabe en ny og bedre fremtid, hvor du bliver klædt på til at styre smerterne, og ikke omvendt?

Hos Fin Fysio er det både muligt at få individuel konsultation og behandling, men du kan også deltage på vores smertekursus, der løber af stablen i foråret 2018. Det glæder mig t kunne oplyse, at kurset foregår i samarbejde med Christina som har en proffesions bachelor i psykologi. Læs mere om indholdet på kurset under menuen ”hold”.